LV RU
STERISEPT INSTRU 1л (спорицид)
Sporicīds instrumentu dezinfekcijas un mazgāšanas līdzeklis inventāram un aprīkojumam


STERISEPT INSTRU ir koncentrēts, aktīvi tīrošs, hloru, fenolu, aldehīdu un fosfātu nesaturošs augsta
līmeņa līdzeklis instrumentu mazgāšanai un dezinfekcijai. Preparātam piemīt plaša baktericīda,
virucīda fungicīda un sporicīda iedarbība, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes,
tsk. MRSA, VRE, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota,
Cl.difficile sporas u.c. Pateicoties augstās koncentrācijas vielu saturam preparātā, tam piemīt lieliskas
mazgāšanas spējas. Sagatavotu darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis.

Pamatlietošanas veids/-i
STERISEPT INSTRU ir paredzēts termolabilu un termostabilu instrumentu dezinfekcijai, tsk.
endoskopiem, optiskiem instrumentiem un to palīgierīcēm, bronhoskopiem, knaiblēm,
laringoskopiem, intubācijas caurulītēm, aspirācijas trubām, laboratorijas traukiem, zobārstniecības
instrumentiem (t.sk. rotējošiem) u.c. Notīra no instrumentiem asinis, sekrētus un taukus. Var tikt
izmantots arī visu veidu ultraskaņas vannās.

Papildus lietošanas veids/-i
STERISEPT INSTRU tiek izmantots visu veidu kosmetoloģisko instrumentu un inventāra dezinfekcijai,
kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt lietots virsmu dezinfekcijai. Līdzeklis var tik izmantots visu
inficēšanās risku pakāpju kosmētiskajam inventāram. Virsmu un inventāra dezinfekcijai lieto darba
šķīdumu, ar kuru apstrādā telpas un inventāru (grīdas, sienas, dažādu inventāru, tualetes telpas, WC
podus, šīberus u.c.). Iedarbības laiks - atkarībā no koncentrācijas, skatīt tabulā. Virsmas nav
nepieciešams noskalot, ja tās nesaskaras ar pārtikas produktiem. Lietošanā esošais darba šķīdums
saglabā stabilitāti 1 diennakti.

Lietošana
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot
automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Nelietot kopā ar aldehīdus saturošiem
līdzekļiem. Darba šķīduma koncentrāciju un iedarbības laiku izvēlās atkarībā no nepieciešamās
efektivitātes (skatīt lietošanas instrukciju).

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H302 - Kaitīgs, ja norij. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
23.17 eur
Список производителей
Individuālās cenas katram Зарегистрируйся и получай специальные предложения
Регистрация
© Copyright 2016 - 2024, Mediline.lv SIA
Izstrādāts Esteriol studijā